Sofie Wahlström & Elinor Samuelsson - Heja Livet

Sofie Wahlström & Elinor Samuelsson

GRUNDARE BRIGHTACT

Sofie och Elinor drivs av att skapa positiv impact i människors liv. De är grundarna av BrightAct som syftar till att skapa trygga hem för familjer som lever med våld i nära relation.

De finns här för dig som känner att något inte står helt rätt till i din relation med din partner eller familjemedlem. De har hört det mesta och kommer göra sitt bästa för att lyssna. Om det känns bra för dig så hjälper de dig att hitta det stöd som du behöver. De kan hjälpa dig ta kontakt med en trygg organisation eller en expert inom nedan områden. 

Du kan kontakta Sofie & Elinor inom följande områden:

  • Våld i nära relationer (fysiskt, psykologiskt, sexuellt, ekonomiskt)
  • Rättsliga processer och kunniga advokater
  • Stöd hos socialtjänst, polis eller sjukvård

Vår förhoppning är att fler börjar förstå dynamiken bakom destruktiva relationer, så att vi bättre kan se efter varandra innan det går för långt. På så sätt hoppas vi kunna rädda fler liv.

Mer med BrightAct:

Hemsidan: https://www.brightact.org/

*

Övrig viktig kontaktinformation:

Är du ung och lever i en utsatt relation?
Besök: ungarelationer.se

Är du vuxen och lever i en utsatt relation?
Besök: kvinnofridslinjen.se

Hitta kvinnojour över hela landet?
Besök: Unizonjourer.se