Together med Shoka Åhrman - Heja Livet

Together med Shoka Åhrman

22 SEP 2020, GÖTEBORG

HEJA LIVET TOGETHER med Shoka Åhrman! Shoka har jobbat inom finans i 20 år, och här pratar vi psykonomi, jämställdhet och tips för en ekonomisk nystart efter sommaren!

Det finns undersökningar som visar att 1 av 5 kvinnor inte har råd att skilja sig. Att ekonomin är ett hinder för att separera eller ta sig ur en dålig relation är tyvärr inte helt ovanligt. Så ska det ju inte vara.”

SHOKA ÅHRMAN

Hej, vem är Shoka?
Jag är 41 år, mamma till två pojkar och bor i Göteborg. Jag har under hela mitt yrkesliv varit inom finansbranschen i någon form, även under tiden jag studerade och både i Sverige och under en tid i Madrid. I många år arbetade jag på bank med ekonomi, sparande, pensioner. Jag har ett stort samhällsengagemang som fyllts på av alla de möten jag haft med kunder som jag mött i olika livssituationer.

Idag jobbar som sparekonom på pensionsbolaget SPP. Min roll som sparekonom handlar om att kommunicera, analysera och göra en del expertutlåtanden. Så det är ett spännande jobb med högt tempo, eftersom det som sker i vår omvärld påverkar ekonomin och det jag jobbar med. Jag är också Feminas nya ekonomibloggare https://shokaahrman.femina.se/ och sparexpert på Aftonbladets ekonomisatsning Fomy, som bland annat är en aktieguide för kvinnor https://www.aftonbladet.se/fomy

I tidig ålder, 15 år, började du att spara aktier. Hur började ditt intresse för sparande?
Intresset har kommit som en naturlig del hemifrån under min uppväxt. Mina föräldrar insåg värdet av att ge sina barn redan i tidig ålder en medveten syn på ekonomi och de verktyg som behövs för att skapa ekonomisk trygghet. Jag fick också tidigt inblick i aktiemarknaden på grund av att min pappa delade den kunskapen med mig. Intresset och kunskapen växte med åren och inte mist när jag sen började jobba med ekonomi.

Idag är du sparekonom och författare, och fördjupar dig i psykonomi. Vill du berätta lite mer om det och vad det betyder?
Jag tycker att ämnet som kallas för psykonomi eller beteendeekonomi är väldigt intressant och jag kom i kontakt med det för många år sen när jag skrev min D-uppsats om finansiella kriser och flockbeteende. Efter många år som rådgivare och daglig kontakt med människor som fattade olika ekonomiska beslut och samtalade kring risk blev bilden ännu tydligare. Man pratar mest om ekonomi och investeringar som rationella beslut och modelleringar, men en lika stor del handlar om mekanismer från beteendevetenskap. Psykologin bakom ekonomin, ”psykonomi”, är en del som jag verkligen brinner för och föreläser om för att sprida kunskapen till fler. Inte nog med att det skapar en större möjlighet för individen att förstå sina val och ibland sin irrationalitet, så finns det delar som skapar möjligheter att via det som kallas för ”nudging”, ge oss en ”puff” mot fler hållbara val. Hur man designar olika valalternativ eller vår omgivning kan påverka de beslut vi fattar. Superintressant område helt enkelt!

Du har din professionella roll, debatterar och har ett stort samhällsengagemang. Du är även mamma. Upplever du att det finns fördomar i din bransch kring att bolla dessa roller?
Ja. Jag pratar själv en del om jämställdhet och inkludering i näringslivet i min roll. Jag har hela mitt arbetsliv varit i finansbranschen som länge varit mansdominerad. På ett sätt gör det att jag inte känner till någonting annat, det har varit min vardag och verklighet. Men jag har trivts väldigt bra men jobbat hårt många gånger som kvinna för att kunna få samma utrymme som manliga kollegor.

Jag har haft förmånen att ha många starka såväl kvinnor som män som stöttat mig, och tycker att det är på tiden att vi ser både och som pratar investeringar och debatterar i viktiga samhällsfrågorna. Det krävs igenkänning och att de som syns i debatten reflekterar samhället vi lever i. Det gäller både för företag, styrelser i media och så även inom min bransch som berör alla i samhället.

För mig finns det en komplexitet precis som för andra kvinnor att både vara mamma och mitt i karriären. Framförallt om man ställer höga krav på att konstant leverera. Jag försöker ha en medvetenhet i att inte förmedla den perfekta bilden utåt till andra, främst andra kvinnor. Det kräver mycket planering, en bra partner och handlar mycket om att prioritera. Jag lärde mig för länge sen att det inte är hållbart att försöka vara perfektionist på alla plan i livet. Istället väljer jag de delar där jag lägger ner fokus, tid och går all in. Oftast är det barnen, familjelivet och ett fåtal nära vänner som får den prioriteringen. Resten avstår jag eller nöjer mig med ”good enough”.

Du är även väldigt insatt i ekonomisk ojämställdhet, som kan uppstå t ex när man bildar familj eller vid separation. Vad bör man tänka på som kvinna för att inte hamna i ”ekonomiskt underläge”?
Den ekonomiska ojämställdheten ökar ofta i samband med att man får barn och många gånger på grund svårigheten att räkna ut vilka effekter deltidsarbete, vabbande har på karriär, lön, ägandet och pensionen över tid. Även om du som kvinna har samma inkomst som din partner så är det inte ovanligt att det i en gemensam ekonomi är du som kvinna som betalar för matinköp, barnens kläder osv medan män köper sådant som har ett återstående värde, exempelvis en bil.

Därför är samtalen om ekonomi och pengar otroligt viktig från start och framför allt att man tar dem när man inte har en konflikt. Man ska helst ha rett ut allt innan man hamnar i en separation.

Vid separation är juridiken viktig framförallt för den som är sambo och inte har samma skydd som den som är gift. Men det handlar också om att under relationen skapa de förutsättningar som gör att man klara av att stå på egna ben när man inte har två inkomster till hushållet. Det finns undersökningar som visar att 1 av 5 kvinnor inte har råd att skilja sig. Att ekonomin är ett hinder för att separera eller ta sig ur en dålig relation är tyvärr inte helt ovanligt. Så ska det ju inte vara.

Efter semester har många (förhoppningsvis) njutit och unnat sig lite extra. Vissa kan känna att det är svårare att spara i den här perioden efter, om plånboken är tunnare. Har du några bra tips till de som känner igen sig?
Hösten är ett bra tillfälle att komma igång med en plan för sin ekonomi och ta chansen att starta om. Vi gillar att hänga upp livsomställningar vid konkreta tidsperioder, men det är heller aldrig för sent att ta tag i det. I mitt blogginlägg hos Femina finns det flera knep och tips på hur man kan tänka för att få en bra struktur: https://shokaahrman.femina.se/…/fyra-tips-som-raddar…/

Vad ser du mest fram emot med hösten?
Att fortsätta bryta fördomar och barriärer som finns kring ekonomi och pengar och förhoppningsvis inspirera fler till ökad medvetenhet om sin privatekonomi och kopplingen till Psykonomi. Att fortsätta vara en röst i debatten när det kommer till aktuella frågor som pensioner och jämställdhet. Och jag hoppas att frågorna får en större plats i debatten, politiken och folks vardagliga samtal.

*

För mer med Shoka, följ henne på Instagram @shoka_ahrman