Together med Regnbågsfonden - Annika - Heja Livet

Together med Regnbågsfonden – Annika

9 AUG 2020, STOCKHOLM

”..En av kvinnorna – Najjuma – var med om en massaker då cirka 25 personer mördades på den bar som hon och hennes flickvän drev. Målet var att döda dem båda men Najjuma överlevde mirakulöst. Hon levde sedan på flykt inom landet men det blev allt svårare och farligare för henne. Till sist hjälpte Regnbågsfonden henne att fly..”

Annika Hamrud har arbetat som journalist sedan 1985 varav 21 år på Dagens Nyheter. Hon är numera frilansjournalist och författare till b la Queerkids – Och deras föräldrar samt Fundamentalisterna. Mer om detta och Annikas arbete för mänskliga rättigheter kan du läsa nedan. Varsågoda!

Vad är Happy Family Youth Uganda?
Happy family är ett gäng hbtq-personer som blivit utkastade från sina familjer och som skapat kollektiv där de såväl bor tillsammans som försöker driva olika typer av affärsverksamhet. Youth är helt enkelt ungdomar som är del av rörelsen som främst består av bögar och transkvinnor.

Vad tror du är anledningen till att Uganda är ett av världens mest homofoba och transfoba länder?
Det handlar mycket om att amerikanska missionärer har kommit till Uganda med en starkt homofientlig agenda. Missionärerna har inte förespråkat våld men de har heller inte förstått att våldet finns latent. Samtidigt var det faktiskt kyrkliga ledare som skrev den motion som föreslog dödsstraff.

Hur jobbar man med dessa frågor i ett sånt land som Uganda, när till och med regeringen vill inför dödstraff för homosexuella? 
Uganda är speciellt i jämförelse med andra länder där hatet är starkt i att det finns en stark hbti-rörelse. Främst har det varit viktigt för dem att få internationella kontakter som har kunnat skydda dem och finansiera deras verksamhet. De lever hela tiden mycket farligt.

Har situationen förändrats sen man 2014 istället för dödstraff införde livstidsstraff för upprepade homosexuella praktiker?
Lagen ogiltigförklarades och efter det har en massa andra lagar införts som begränsar aktivisternas möjligheter. Nu i corona-tider har många hbti-personer arresterats under förevändningen att de bryter mot karantänslagarna.

Hur ser det ut för de som kommer till Sverige med asyl från Uganda? 
Jag har inte sett någon logik i vilka som får asyl eller inte men jag tror det är något lättare om man kommer från Uganda än från andra länder eftersom det är välkänt hur situationen är där. Det innebär inte att alla får asyl, absolut inte.

Du har även skrivit boken Queerkids: och deras föräldrar. Vad handlar den om?
Den handlar om att inte tillhöra normen och skaffa barn. Den kom ut samma dag som det blev tillåtet med insemination för kvinnliga par.

Du skrev boken 2005, hur ser det ut idag?

Det är väldigt annorlunda. Jag skrev ganska mycket om en familjekonstellation med två kvinnor och två män. Det är ganska ovanligt numera. Jag förutspådde att surrogatmödraskap skulle växa och att det skulle bli en stor debatt kring det. Så har det också blivit. Generellt kan man säga att numera skaffar lesbiska par barn nästa lika ofta barn som heterosexuella par – så det har hänt otroligt mycket på dessa år.

Vad finns det för tips i hur man pratar om just relationer, familjesituationer och konstellationer för att bryta de normer och tabun som finns idag?

Jag tycker att man ska fråga om vilka som är viktiga för barnet i dess liv och inte fokusera på genetiken. Allt för många frågar fortfarande efter pappan t o m när det är uppenbart att barnet tillkommit via insemination.


Vad har du för spännande projekt på g under fortsättningen av 2020?
Jag vill skriva en till bok. Jag är ganska säker på att den kommer att handla om barn igen. Jag vill återknyta till ett tema som finns i båda böckerna – barns rättigheter till sina omsorgspersoner oavsett om de är familjehem eller en styvförälder.

*

Heja dig Annika!

Läs mer om Regnbågsfondens arbete här

https://www.regnbagsfonden.org