Together med Mikaela Åkerman & Pia Thevselius - Heja Livet

Together med Mikaela Åkerman & Pia Thevselius

25 NOV 2021, STOCKHOLM

HEJA LIVET TOGETHER – Mikaela Åkerman & Pia Thevselius från Visselpodden.

I samband med att Sverige den 17 december får en ny visselblåsarlag, så lanseras Visselpodden på Acast idag, 25:e november. Vi har gjort en intervju med de som driver podden och presenterar varmt Pia Thevselius – Senior Manager på SRS och den oberoende journalisten Mikaela Åkerman.

”I slutändan handlar det om att vi vill leva i ett transparent och demokratiskt samhälle där vi strävar efter förbättring.

MIKAELA ÅKERMAN

Först och främst, för dem som inte vet, vad är egentligen en Visselblåsare?
M: Bra att du frågar! För det är absolut inte alla som vet, vilket i sig är väldigt synd tycker vi med tanke på hur viktig roll visselblåsare har. En visselblåsare är en person som slår larm om missförhållanden eller andra oegentligheter, ofta på sin egen arbetsplats. Det kan handla om alltifrån brottslig verksamhet som exempelvis korruption, till brister i patientsäkerhet och missbruk av skattebetalarnas medel. Anmälan kan göras till arbetsgivaren, men också externt till media, polis eller ett annat kontrollorgan.


Vad innebär Visselpodden och vad kommer ni fokusera på innehållsmässigt?
M: Vi startade Visselpodden för att vi tycker att det finns så mycket frågor kopplat till situationen för visselblåsare i Sverige idag, och kanske framförallt vad den nya visselblåsarlagen som träder i kraft i slutet av året kommer ha för påverkan på vårt samhälle. Lagen är tänkt att stärka skyddet för visselblåsare. Samtidigt finns det kritiker som menar att mer behöver göras för att visselblåsare ska kunna känna sig trygga att larma om sådant de upplever på sina arbetsplatser. I podden träffar vi kända visselblåsare, men också jurister, journalister, politiker och andra experter på ämnet för att försöka gå till botten med vad som måste till. Vi ger också konkreta tips på vad man som visselblåsare kan tänka på när man vill slå larm.


Ni som driver Visselpodden har otroligt spännande bakgrunder och erfarenheter på ert cv. Berätta kort, vem är Pia och Mikaela och hur kom det sig att ni driver podden tillsammans?
M: Min bakgrund är som journalist och jag har framförallt jobbat som nyhetsreporter på Svenska Dagbladet. Jag är fortfarande anställd av SvD:s ägare Schibsted, där jag de senaste åren jobbat med olika utvecklingsprojekt. Mitt initiativ för att främja visselblåsning, Vissla, driver jag ideellt vid sidan av mitt vanliga arbete. Pia har varit polis i 27 år och har lång erfarenhet av att ha lett utredningar på lokal och nationell nivå, senast på Nationella operativa avdelningen (NOA)vid polismyndigheten. Där hamnar alla de ärenden som bedöms som särskilt komplexa och ofta med internationella kopplingar, tex organiserad brottslighet.

P: Jag kan se stora likheter med ärendena jag arbetat med där och ett visselblåsärende i komplexitet. Så erfarenheterna från Polismyndigheten och utredningsarbetet där har jag stor nytta av i min nya roll som ansvarig för bl.a visselblåsutredningarna på SRS. Jag har har även en Master i Kriminologi och ledarskap, är utbildad i krishantering och förändrings- och projektledning och  har nyligen arbetat med utredningar i högrisk-länder.

M: Vi kände nog båda direkt att vi hade mycket gemensamt, men också olika perspektiv med tanke på våra bakgrunder som kompletterade varandra på ett bra sätt i de här frågorna.

Först ut i Visselpodden är Oscar Simonson som är läkare och forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Tillsammans med tre kollegor på dåvarande arbetsplatsen Karolinska Institutet slog han 2013 larm om att stjärnkirurgen och gästprofessorn Paolo Macchiarini ägnat sig åt forskningsfusk. Macchiarini, som specialiserat sig på konstgjorda luftstrupar, står idag åtalad för grov misshandel efter att de patienter han opererat på Karolinska Sjukhuset avlidit efter stort lidande. Efter sitt larm upplevde Simonsson och hans kollegor att de utsattes för en lång rad repressalier. Hur skyddar man Visselblåsare och hur viktigt är det att denna lag finns?
M: Det är en bra och komplex fråga som vi åtminstone gör ett försök att besvara i podden. Det genom att just prata med visselblåsare, men också experter inom olika professioner och beslutsfattare. Stärkta lagar är en bra början, men det behövs också upplysning kring vad visselblåsning innebär, hur man går tillväga när man ska slå larm, samt vilka rättigheter man har som visselblåsare. Också vilka skyldigheter arbetsgivare har. Den nya lagen kommer att tvinga alla arbetsplatser med 50 anställda eller mer att inrätta visselblåsarfunktioner. Den  innebär också att fler omfattas av visselblåsarskyddet och att det ska vara lättare att vara anonym. Det ska bli intressant att se om det kan göra skillnad, men det är inte alla vi har pratat med som tror det.

Innan lagen nu slår i kraft den 17 december, har andra individer som Oscar Simonsson ovan, råkat illa ut för sin ärlighet och mod, i så fall vilka och hur ser det ut för dem idag?
M: Det har funnits en visselblåsarlag i Sverige sedan 2017. Den kom till efter Macchiarini-fallet och är med andra ord inget som har hjälpt just Oscar Simonsson och hans kollegor. Som det ser ut idag har den lagen heller aldrig prövats rättsligt, eftersom de fall där den har åberopats har slutat i förlikning. Både den nya och gamla lagen är tänkt att skydda visselblåsare från repressalier från arbetsgivaren. Tyvärr upplever en del visselblåsare att de drivs bort från sina arbetsplatser, utsätts för mobbning och utfrysning, och så vidare. Ett fall som jag skrivit en del om nyligen är Yasra Delpisheh, som slog larm om missförhållanden inom socialtjänsten i Båstad med barn som for illa.

Yasra förlorade jobbet – enligt kommunen av andra anledningar – och hon valde faktiskt att stämma Båstad kommun med stöd av visselblåsarlagen. Det fallet har ännu inte avgjorts. Men det korta svaret är ja – flera visselblåsare har fått betala ett högt pris efter att de slagit larm om sådant som alla egentligen borde ha ett intresse av att det kommer fram. Andra, internationella exempel är ju Wikileaks-visselblåsaren Chelsea Manning och NSA-visselblåsaren Edward Snowden.


Er podd är ”frikopplad” från varumärken och ni båda gör detta på er fritid utöver era riktiga jobb. Syftet med podden är att utbilda och intressera allmänheten för visselblås, berätta varför ni brinner så mycket för ämnet och vart det grundar sig?
M: Jag kan bara tala för mig själv, men som journalist brinner jag för att lyfta fram viktiga frågor till ytan, prata med människor och sprida deras historier och vittnesmål. I slutändan handlar det om att vi vill leva i ett transparent och demokratiskt samhälle där vi strävar efter förbättring. Under min tid som reporter så upplevde jag att vi journalister tappade lite kontakt med allmänheten och fick in allt färre tips från människor ute i samhället. Dels tror jag att det handlar om många medier gick på knäna under en period när techjättarna snodde åt sig stora delar av annonskakan, dels att yngre generationer kanske inte har samma förhållande till traditionella medier som äldre.

Idag använder många sina sociala medier till att lyfta problem, se bara på upproret mot Nakd, som började bland tidigare anställda och praktikanter på Instagram. Jag tror dock fortfarande att media och journalister har en viktig roll att fylla, inte minst för att de känner till vilka rättigheter en visselblåsare har och är skyldiga att försöka skydda sina källor. Det kallas meddelarskyddet, är grundlagsskyddat sedan lång tid tillbaka, och gäller oberoende av visselblåsarlagen.


Har ni någon gång känt rädsla och oro kring det viktiga ämne som ni belyser?
M: Min största “oro” är att det finns saker där ute som riskerar att aldrig komma fram för att det kräver en så enorm insats och uppoffring från de med insyn. En del av dessa kanske inte känner till vilka rättigheter de har, eller så kanske de inte är beredda att riskera att exempelvis förlora jobbet, utsättas för smutskastning, eller liknande. Sedan behöver det inte vara så att en visselblåsare möts av motstånd. De kan ju faktiskt också lyftas fram som hjältar. Eller så blir det lite av båda, som i fallet med Facebook-visselblåsaren Frances Haugen. Hennes uppgifter tillbakavisades av Facebook, men av många hyllades hon för att hon läckt interna dokument som pekat på brister inom bolaget.

Tror ni, att med hjälp av den lag som träder i kraft, att vi kommer få ännu fler Visselblåsare som kanske framtiden/samtiden för alltid, genom att fler vågar resa sig upp och berätta?
M: Det återstår att se, men vi hoppas ju det och framförallt om vi fortsätter att uppmärksamma lagarna så att fler känner till att de finns. Jag tror också att de modiga människor som trätt fram och slagit larm spelar en enormt viktig roll när det kommer till att inspirera andra. Många upplever att det är ganska ensamt att vara visselblåsare, och det kan jag tycka är sorgligt eftersom de ofta försöker göra något för samhällets bästa. Genom att stötta visselblåsare kan vi, anser jag, visa på en makt i att vara starka tillsammans.

* * * 

Stort tack för allt ni gör Pia och Mikaela, ni betyder mycket för framtiden.

Länk till podden: Visselpodden
Instagram @viss.la

Läs mer om SRS: SRS Group