Together med Märta Linnros om att bygga "tiny". - Heja Livet

Together med Märta Linnros om att bygga ”tiny”.

STOCKHOLM April 2024

Märta Linnros, 52 år, bygger tiny!

Märta bygger tiny!

Märta Linnros, 52 år boendes på Värmdö vill leva lättare, mer hållbart på flera olika plan och
kunna ha plats för mer aktiviteter i sitt liv hellre än prylar.
Därför bygger hon “tiny”!

Berätta om ditt projekt. Hur kom du fram till att du vill bo så här?

Bakgrunden är att jag känner att jag vill prioritera att leva ett balanserat liv. Jag vill kunna leva ett
friare liv där jobbet inte betyder allt. Jag har varit utbränd och känner att det inte är hållbart för mig
att jobba 100%. När jag jobbar mindre känner jag att jag får utrymme för annat i livet och att jag är
mer i balans, och då måste jag leva på ett sätt rent ekonomiskt som går ihop med det.
Den största kostnaden för mig är boendekostnaden, så då tänkte jag, hur ska jag få ner den för att
kunna leva mer så som jag vill leva? Utan att flytta från Värmdö, där jag trivs så bra, men där
boendet är väldigt dyrt. Så då kom jag på det här med ett “Tiny-house”.
Ett litet hus som jag delvis bygger själv så mycket jag kan på min semester, men som jag också får
hjälp att bygga av Egnahemsfabriken på Tjörn.
Så grundtanken var helt enkelt att kunna få leva ett friare liv, ett liv mer i balans. Jag är engagerad i
mycket annat på fritiden som jag vill kunna lägga min tid på, inte enbart mitt arbete, och med det
här sättet att bo och leva så kan jag göra det.

Hur bygger du?


Många i den här rörelsen som bygger “tiny” har generellt en tanke om att delvis försöka vara med och bygga själva. Och det tycker jag är superbra. Men det gäller ju att även ha självinsikt. Jag vet att för min egen del så skulle jag säkert bli sur, arg och bara svära vid byggmoment som är svåra och när det drar ut på tiden och aldrig blir klart. Så jag personligen satsar på att vara delaktig i moment som jag känner att jag kan klara av. På det sättet blir hela byggprocessen roligare och mer givande för mig.

Sedan är det självklart också en fråga om ekonomi och tid. Det kostar ju mer att låta andra bygga, men samtidigt så har jag ju ett arbete, så då har jag valt att överlåta de moment jag känner är lite för avancerade för mig till byggare, för att sedan vara med på enklare delar i byggprocessen.

Hur är tanken att du vill leva i framtiden när allt är klart och allt blir som du vill?


Så som det ser ut nu så kommer huset att vara klart innan jag egentligen kan ha det på något ställe
där jag vill bo. Jag vill egentligen inte bo själv. Men till att börja med kommer jag att hyra in mig på en tomt och bo där.

Men mitt mål och önskan skulle vara att så småningom att bo med andra. Huset är ju ganska litet, det kommer vara drygt 20 kvadrat med loft inuti och det kommer vara på hjul. Inte för att man behöver bygga så, men jag vill medvetet behålla hjulen på för att ha känslan av att jag kan “rulla iväg” när det kommer bättre alternativ för boendeplats i framtiden. Jag vill helst leva i någon typ av boendegemenskap
med flera “Tiny-house” någonstans. Jag försöker hitta andra med samma tankar som skulle kunna
tänka sig att skapa den typen av “Tiny-house-by” med mig där man också kan ha vissa gemensamma ytor.

Hur tänker du på klimatavtrycket med att bo och leva så här?


Jag är väldigt medveten om att leva klimatvänligt. Att leva resurssnålt är alltid en bakliggande tanke
hos mig. Det var inte den tanken som gjorde att jag tog det här beslutet om att bygga “tiny”, men jag
vill skala ner, ha mindre saker kring mig. Leva “lättare” och allt det är ju självklart en väldigt positiv
grej för klimatpåverkan. Och nu när jag verkligen börjar gå in för att leva på det här sättet, och
tänker på vad jag verkligen behöver (eller snarare inte behöver) så är det en otrolig frihetskänsla i att
leva med mindre materiella ting.