Together med Maija Inkala - Heja Livet

Together med Maija Inkala

22 JUNI 2021, STOCKHOLM

HEJA LIVET TOGETHER med Maija Inkala – tf talesperson och projektledare på AllBright! En eldsjäl som brinner för förändring!

Världens mest jämställda land lever tyvärr allt mer på gamla meriter.”

MAIJA INKALA

Hej Maija, vem är du?
Just nu, tillförordnad talesperson och projektledare på AllBright. På fritiden är jag också gruppledare för en fikagrupp med ensamma äldre som vill hitta nya vänner. Det är kanske världens bästa volontärsgig eftersom det oftast bjuds på hembakat!

Du arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet, och har tidigare erfarenhet från ideella organisationerna Make Equal och Äldrekontakt. Var kommer din vilja att skapa förändring ifrån?
Mitt samhällsengagemang började när jag var runt 13 och har sett olika ut genom åren – det första jag engagerade mig i var klimat- och djurrättsfrågor. Ju större min kunskap växer sig om olika samhällsfrågor, desto större blir mitt driv att jobba för förändring. Kunskap är makt och jag tror starkt på att rikta strålkastarljuset mot det vi vill arbeta för att förändra.

Vad är det bästa med ditt arbete på AllBright?
Att få vara en del av den förändring jag vill se i världen. Näringslivet plågas av en kultur där nätverk och kontakter i många fall väger tyngre än meriter och kompetens. Kvinnor har varit i majoritet på universitet sedan 70-talet och andelen högutbildade är lika stor bland inrikes som utrikes födda. Trots det utgörs näringslivets toppskikt främst av män som studerat på samma skolor, bor i samma områden och som spelar golf ihop på fritiden. Vi tackar helt enkelt nej till kompetens som inte passar in i näringslivets snäva ideal. Ett enormt slöseri – för både individ och samhälle.

Er senaste rapport kom i mars och sammanfattade de senaste 10 åren i fråga om jämställdhet och mångfald. Nämn en av de största förändringarna som skett?
Kvinnorna i börsens ledningsgrupper ökar i dubbel takt och fyra gånger fler bolag är jämställda nu, än för tio år sedan. Rörelser som metoo och Black Lives Matter har hjälpt till att höja kunskapsnivån gällande sexism och rasism i samhället. Viktiga milstolpar till trots är fyra av fem börsbolag fortfarande ojämställda. Och i dagens tempo är svenska storbolag sämst i Norden redan inom två år. Världens mest jämställda land lever tyvärr allt mer på gamla meriter.

Den 11 maj skrev du, tillsammans med Linda Waxin från tankesmedjan Ownershift, en debattartikel om osynliga stoppskyltar för kvinnor i näringslivet i Di. (Detta som svar på tal på citat från fastighetsmogul Erik Selin i en Di Weekend-intervju: ”Jag tror inte att det finns hinder i vägen för kvinnor. Det är inte så att det finns någon som sätter upp en stoppskylt.”). Heja er! Vilka är de vanligaste hindren enligt forskning som hindrar kvinnor från att öka sitt ägande?
Några av de största hindren för kvinnors ägande är normer och stereotypa antaganden, diskriminering och brist på nätverk. Bland annat vet vi att kvinnor som söker kapital tenderar att få riskminimerande frågor, medan män som söker kapital får framåtsyftande frågor. Med andra ord, vi uppmuntrar män att vinna och kvinnor att inte förlora. Självklart påverkar det vem som i slutändan reser kapital, och inte. I Sverige går exempelvis endast en procent av riskkapitalet till bolag grundade av kvinnor.

Hur tycker du vi som enskilda individer kan göra skillnad? Både i jämställdhetsfrågan i näringslivet men även generellt i samhället?
Den viktigaste insikten jag haft är att vi alla kan göra skillnad. Finns det en samhällsfråga som får ditt hjärta att bulta? Gå med i en förening, volontärarbeta, skriv en debattartikel, ta kontakt med en politiker eller makthavare. Steget behöver inte vara så stort.

Till sist, vad inspirerar dig mest av allt just nu?
Alla som jobbar outtröttligt med att belysa och motarbeta rasismen i samhället. Bland annat Barakat Ghebrehawariat, Kitimbwa Sabuni och många, många fler.

*

Mer om AllBright och deras arbete finns på @allbrightswe