Together med Jonelle Twum - Heja Livet

Together med Jonelle Twum

15 JULI 2021, STOCKHOLM

HEJA LIVET TOGETHER med Jonelle Twum – som idag berättar om sitt initiativ Black Archives Sweden!

Att vara utesluten från historien är att existera i relation till nutiden och framtiden utan en kompass.”

JONELLE TWUM

Hej, vem är Jonelle?
Jag är 29 år bosatt i Malmö. Jag är en filmare, pedagog, researcher och kulturproducent, och utforskar ofta i mitt arbete frågor om villkoren kring synlighet/osynlighet, minnen, och historieskildringar. Den röda tråden i mina olika titlar är drivet att skapa för och tillsammans med dom communityn jag är en del av.

Du är grundare till Black Archives Sweden, berätta gärna mer om detta viktiga initiativ?
Black Archives Sweden är en nystart samtida arkiv med afrosvenskars erfarenheter som bas. I dom flesta statliga arkiven i Sverige saknas det idag en representation av afrosvenskar och svarta personer i Sverige. Och när svarta personer hittas i arkiven är de mestadels kategoriserade med exotifierande och koloniala blickar. Dom statliga arkiven utgör en del av berättelsen av Sverige och den svenska nationen, och bidrar till föreställningar om ”svenskhet” och vem som inkluderas och exkluderas från det. Att vara utesluten från historien är att existera i relation till nutiden och framtiden utan en kompass.

Black Archives Sweden fyller därför ett viktigt syfte, då det synliggör en strategisk blind spot i Sveriges historieskrivning, och har därför både politisk såväl som personlig potential. Det är ett initiativ för att skriva historia från ett nedifrån-och-upp-perspektiv, och centrera afrovenskars berättelser, historier och erfarenheter utifrån våra egna premisser. Black Archives Sweden är att bidra till ett kulturarv som är representativt av olikheterna som formar Sverige. Och ett arkiv för afrosvenskar är helt enkelt en demokratisk fråga.

Som en del av arkivet, kommer Black Archives Sweden att samla material som består av allt från fotografier, brev, ljud- och videosamlingar, muntliga berättelser och det efemära. Vår ambition med arkivet är att den ska även fungera som en plats för möten, konstruktiva dialoger och lärande.

Hur träffades ni tre (du, Ulrika Flink och Anthia Nibitegeka) som driver detta samtida arkiv?
Jag blev introducerad till Ulrika och Anthia av vänner som kände till våra gemensamma intresse för svart arkiv. Ulrika arbetar som curator och har erfarenhet att jobba och tänka kring gemenskapsarkiv på olika sätt. Anthia är en filmvetare som jobbar med filmarkivmaterial. Alla vi tre bidrar med olika erfarenheter och kunskaper i detta kollektiva arbete. Utöver oss tre, finns det andra personer som bidrar till teamets arbete och arkivet.

Du regisserar även film, hur föddes detta intresse?
Likt dom flesta människor, dras jag till filmens kraft att tillgängliggöra svåra frågor, ofta paketerat i estetik och känsloväckande bildspråk. Som barn fastnade jag för film och tv-serier. I början var det främst ett sätt att fördriva tid när mina föräldrar var på jobbet, men utvecklades snabbt till att konsumera film på ett helt annat sätt. Jag kollade gärna om samma film flera gånger, lärde mig mina favoritrepliker utantill samtidigt som jag fascinerades över dom olika berättelser en och samma film kunde inbegripa. Än idag, fortsätter jag kolla om filmer, med samma förtjusning för meta-berättelser, och men också med mer intresse och uppskattning för samspelet mellan ett bra manus och filmkonst för att väcka en viss känsla. Just den kvardröjande känslan en film kan framkalla, även dom man inte riktigt kan sätta ord på.

Historieberättande är en röd tråd i det du brinner för. Hur tycker du man berättar en bra historia?
Jag utgår från något specifikt som oftast har inspiration från mina personliga erfarenheter. Trots att det är personligt för mig är det långt ifrån en individuell erfarenhet, vilket lämnar utrymme för igenkänning hos andra. Jag skildrar bäst det jag har någon koppling till. Och ibland räcker det med nyfikenhet att utforska ett visst ämne.

Vad inspirerar dig just nu?
Minnen, mer specifikt kollektiva minnen och dess relation till (verkliga och fiktiva) platser.

Hur skulle du kort sammanfatta ditt eget arkiv (din historia)?
En fragmenterad, mångfacetterad och pågående historia, med spridning i olika platser: Accra, Småland, Paris, London, och för tillfället Malmö. Det är ett arkiv bestående av enastående svarta kvinnor (levande och döda) som har banat vägen för mig.

*

Tack Jonelle! Mer om Black Archives Sweden hittar ni på deras hemsida Black Archives Sweden och Facebook-sida blackarchivessweden