Together med författare Louise Arvidsson - Heja Livet

Together med författare Louise Arvidsson om morgondagens könsroller

05 MARS 2023, STOCKHOLM

I samarbete med Heja Livet: Together med författare Louise Arvidsson! 

Morgondagens könsroller – hur ser de ut?
Att bli författare, lyssna på sina drömmar och landa i sina värderingar.
 

”..bara ett perspektiv, männens, tagits mer tillvara på i många av de värderingstunga områdena som teknik, religion, sex & kärlek, medicin & vetenskap vilket satt både moraliska och lagliga gränser för hur vi format samhället.”

LOUISE ARVIDSSON

Penis eller vulva. Det spelar roll, men vilken?

Att förväntas bete sig och vara på ett sätt från det att du tar ditt första andetag. Att bli talad till och talad om på ett särskilt sätt beroende på ditt kön präglar ditt DNA och bidrar till att forma din personlighet samt begränsar eller förstärker dina egenskaper och förmågor. Könsrollerna skapar en falsk trygghet som sen begränsar oss.  

Boken Morgondagens Könsroller är en kritisk analys med psykologin och vetenskapen som grund för både problembeskrivning och för lösningarna. Drivkraften är att belysa och förändra de negativa konsekvenserna könsrollerna bidrar till. Men aldrig utan en diskussion. Eftersom det är ett komplext ämne där många variabler, ny teknik och ett nytt samhällsklimat behöver tas hänsyn till vore det fel att inte alltid ha en diskussion kring det. Hur rollerna skapades och hur de fortfarande kan upprätthållas i ett komplext nätverk. Det beror till stor del på att bara ett perspektiv, männens, tagits mer tillvara på i många av värderingstunga områdena som teknik, religion, sex & kärlek, medicin & vetenskap vilket satt både moraliska och lagliga gränser för hur vi format samhället. 


De stora lärdomarna
Min största lärdom när jag skrev boken var att allt hänger ihop. Varje ynka struktur som återfinns tusenfalt har kommit dit på grund av att strukturera inom ett annat område har påverkat det. Ingen skev könsroll står ensam i hur den uppkom eller påverkar.

Konkret var det obehagligt att förstå hur lite man prioriterat kvinnor på det medicinska området och sett kvinnor som ”en liten man” när man studerat henne. Kvinnor dör av hjärtinfarkt i högre utsträckning än män, men det är inte för att fler kvinnor får hjärtinfarkter än män. Kvinnor får faktiskt mindre infarkter. Utan det berodde på att man inte forskat på kvinnor tillräckligt och därmed inte insett att kvinnors hjärtinfarkter ter sig annorlunda. Då mannen varit normen har det varit svårare att upptäcka och rädda kvinnors liv. Kvinnor har konsekvent beskrivits och tolkats som det lägre stående könet, en andra klassens medborgare med ett eftersläpande intellekt som inte kan eller ska sätta agendan för hur samhället ska bedrivas.

Prata ekonomi medan man är kär. Gör uppgiften att ta fram ekonomiska strukturer i en parrelation till något romantiskt. Det kommer hjälpa framför allt kvinnor eftersom när man separerar idag går kvinnor ur relationer med betydligt mindre än män i relation i förhållande hur mycket mindre de hade från början av relationen. Och detta utan att ta hänsyn till hur mycket större del av det obetalda arbetet kvinnor gör, som påverkar hennes meritlista för framtida arbete. Det påverkar hennes nuvarande lön och ekonomiska stabilitet.    En stor oro för framtiden är hävstångseffekten som sker på en del saker vi gör idag. Den oron ligger i kapitalanskaffningssidan, riskkapitalet, aktiesparandet och att alldeles för få kvinnor rör sig i de yttersta skikten inom tekniken. Detta eftersom tekniken formar vår morgondag och om inte kvinnors perspektiv är med kommer inte nästa generations kvinnor att vara det heller.

Börja skriva – behövs en ”aha” – upplevelse?
En specifik ”aha-upplevelse” är självklart kul att kunna referera till i hur jag landade i ämnet. En betydande händelse som präglade mig så pass hårt att jag insåg att nu behövs det förändring. Men det trista och mer sanna svaret är att det är mindre händelser i kombination med erfarenhet, observationer och ett nyfiket lärande och läsande som lett mig till mina insikter. Insikter och upplevelser är på så sätt sällan linjära. 

Mina föräldrar har varit och är fortfarande min största inspiration. De vägras att konformeras till det traditionella bara för att ”alla andra gör så”. De har alltid tagit hänsyn till mig och min bror som egna individer med egna kunskaper, talanger och viljor. Det har visat en oerhörd respekt och tillit till oss vilket smittar av sig på ens egna självkänsla. De har förlitat sig på strategin om att entusiasmera och uppmuntra i stället för tvång eller att reglera.   Jag har alltid ifrågasatt mycket. Inte köpt strukturerna och normerna rakt uppochner som de presenterats för mig. Det har varit delvis skrämmande att lyssna på sig själv och stå för det eftersom med det kan en del sociala straff komma. Speciellt om man kommer från en mer konservativ miljö. Men känslan och belöningen när man lyssnar på sig själv är så väldigt mycket värd!


Hur skulle du beskriva betydelsen av fysisk styrka jämfört med psykisk styrka för dig?
För mig hänger dem så starkt ihop. Det ena kommer sällan utan det andra. När jag känner mig riktigt fysiskt stark, vågar jag lita på mitt pannben, och när jag känner mig mentalt orubblig, ja, då har jag ork, ambition och driv nog att hålla i träningen och gneta på konsekvent och lita på processen.

Hur blir man författare?
Jag får imposter-syndrome bara tanken på att svara på frågan. Och detta är vanligt, eftersom vi alla går runt ibland och undrar vad fan det är vi egentligen håller på med när vi tar oss an utmaningar och uppgifter vi aldrig gjort förut.

Min utgångspunkt för att landa i författarskapet var tre huvudingredienser:

1. Jag ska må bra av det jag gör och jag mår bra av att skriva även om jag inte har den blekaste om det är bra.

2. Jag ser till att röra mig inom ett ramverk jag känner mig trygg inom.

3. Men inom det ramverket vill jag utmana och utforska.

Kontentan blev: Jag mådde bra av att skriva så då ska jag göra det. Jag var bättre inom det facklitterära än det skönlitterära efter sex år på universiteten så då håller jag mig där, men jag vill utforska ett ämne som utmanar mig: könsrollerna!

Försök koka ihop tre bra ingredienser där en blandning av trygghet och utmaning gör att det kittlar i ditt skrivande. Då kommer du lättare hitta ditt VARFÖR. Har du ditt varför du vill skriva kommer drivkraften lättare.  

Drivkraften jag hittade när jag undersökte områdena var att vi delvis behöver förändra grundsynen om hur vi lever vårt liv på ett genomgående sätt oberoende om det föräldraskapet, privatekonomin eller skönhetsidealen. Varför? Eftersom mycket av den senaste forskningen visar hur detta tillsammans med obetalt arbete, skev uppdelning av föräldraansvaret och vår syn på kvinnors och mäns egenskaper gör oss som samhälle betydligt fattigare. 

* * * 

För mer om Morgondagens könsroller, köp boken eller läs mer på https://www.louisececiliaarvidsson.se/