SaraLi Eder - Heja Livet

SaraLi Eder

EXPERT HÅLLBARHET OCH OMSTÄLLINGSFRÅGOR

SaraLi är utbildad ekonom men har under de senaste åtta åren valt att allt mer gå över till att arbeta med klimat-, miljö- och omställningsfrågor. I dag driver hon inspirationskontot @eko_ekonomen

  • Jag finns här om du behöver se exempel på att andra vägar framåt är möjliga.
  • Jag finns här om du känner en oro och behöver få uttrycka den.
  • Jag finns här om du vill, men inte vet vart du ska börja.
  • Jag finns här för att visa att omställning kan vara kreativt, lustfyllt, berikande och befriande, och att vi har allt att vinna på att ställa om till ett mer hållbar liv.

Jag har utforskat, utmanat och omprövat alla områden av mitt liv för att se på vilka sätt jag kan leva mer ”mjukt” på den här planeten, samtidigt som jag tar hand om mig själv och mina nära.

Som ambassadör finns jag tillgänglig för Heja Livets medlemmar vid frågor och tankar kring klimat, miljö och omställning. Jag brinner för att hjälpa människor att leva mer hållbart, oavsett hur långt man kommit på sin resa. Jag tror och ser med egna ögon att ett hållbart liv kan se ut på tusen olika sätt, men en gemensam faktor är att den som väljer att agera ofta upplever en mycket större framtidstro, får en vardag som är mer hanterbar, och dessutom upptäcker att plånboken gynnas enormt av en omställning. En nyckel till långsiktig trygghet och ett rikt liv!

Framför allt vill jag visa på att det är möjligt att leva gott OCH hållbart!

SaraLi @eko_ekonomen