Productions - Heja Livet

Co-create med oss på Heja Livet PRODUCTIONS

För att kunna tillgodose någons behov behöver du känna dens värld och utmaningar. Först då kan du åstadkomma något meningsfullt.

Skapavärde och engagemang med oss

Heja Livet Production skapar och producerar marknadskommunikation med de stora frågorna från Heja Livets community som grund. Ur våra medlemmars behov möjliggör vi dialoger mellan varumärken och den slutliga konsumenten. Tillsammans med våra uppdragsgivare ger vi ett mervärde genom att fokusera på värderingsbaserad marknadsföring. Det vill säga marknadsföring som grundar sig i goda värderingar, med ambitionen att ha en positiv påverkan både hos den enskilda individen till ett mer inkluderande samhälle.

Vi skräddarsyr paket till våra samarbetspartners med allt ifrån sponsrat innehåll i våra kommunikationskanaler Facebook och Instagram till omfattande helhetslösningar och kampanjer.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster;
– Ambassadörskap och innovativa samarbeten
– Idé och Konceptutveckling
– Content creation
– Foto/Film
– Projektledning
– Digital strategi
– PR tjänster
– Fysiska och digitala event