Maya Maria Brown - Heja Livet

Maya Maria Brown

RELATIONSEXPERT

Maya är relationsexpert och kreativ strateg på Coupleness, en app som hjälper par att utveckla hälsosamma vanor för sina relationer. Hon har en master’s degree i Counseling Psychology från California Institute of Integral Studies och har arbetat som terapeut, talare och med att leda workshops.

Maya är också scenkonstnär, deltar i teater-, musik- och dansföreställningar internationellt.

Du kan kontakta Maya inom följande områden:

  • Hur man bygger upp positiva vanor i sin relation
  • Navigera utmaningar i sin relation
  • Sträva efter egenmakt och känslor av självvärde
  • Intimitet, att dela känslor, hitta mening och känna sig sedd

Maya har även erfarenhet av att arbeta med queerfrågor, genusfrågor och ras/kulturell dynamik.

Det går fint att kontakta Maya både på svenska och engelska, men för att kunna uttrycka sig bäst kommer Maya svara på engelska.

”I love to help people connect more deeply with themselves and their partners, so they can live more joyful, healthy and grounded lives.”