Jobbentrén - Heja Livet

HEJA LIVET X JOBBENTRÉN

Jobbentrén

Ett ideellt samarbete där vi tillsammans skapar integration.

NÄR: Mars 2019
VAD: En ideellt samarbete
KONCEPT: Heja Livet & Jobbentrén
PARTNER & FILM: Jobbentrén

HEJA LIVET PRODUCTION: * Konceptutveckling * Utveckling och assisterande av skapande av content * PR

BEHOV
Sju av tio jobb i Sverige förmedlas genom kontakter, är man ny i Sverige har man oftast få eller inga kontakter alls. Heja Livet tror starkt på att det är då det händer, när vi vågar korsa gränser, utbyter erfarenheter och lär av våra olikheter, samt se till våra likheter.

VÅR LÖSNING
Tillsammans med Jobbentrén vill Heja Livet öka möjligheten för målgruppen som saknar ett brett nätverk att få jobb, men också för att arbetsgivare ska kunna ta tillvara på potentialen och kompetensen som finns. Med gemensamma krafter vill vi förändra vardagen för några stjärnor. Fem arbetssökande kvinnor, alla nyanlända i Sverige, kommer att få möjligheten att spela in varsin film om sig själva. Där de bland annat kommer att berätta om vad de vill jobba med och varför – Precis som ett CV fast i rörligt format!

5 stjärnor, 1 000 möjligheter – full fart framåt!

RESULTAT
Under våren 2019 släpps fem filmer under fem veckor, en i veckan, med en ny nyanländ stjärna. Varje inlägg får stort engagemang och glada tillrop.

Antal medlemmar och räckvidd i Heja Livet: närmare 100 000/inlägg

Flera av kvinnorna är i processer gällande ny anställning.