Hjälp Ukraina - Heja Livet

Hur du kan hjälpa Ukraina

27 FEB 2022, STOCKHOLM

Både enskilt och tillsammans kan vi stå upp för den orättvisa som just nu pågår bara några timmar från oss, och alla kan göra något. För oskyldigt drabbade, men också för demokratin. Vi har samIat en lista med tips och råd för att hjälpa de som är drabbade av kriget i Ukraina, från vårt community. Hjälpsändningar, viktig information, organisationer att stötta, privata initiativ med mera.

Tillsammans kan vi hålla varandra uppdaterade och informerade. Än en gång – alla kan göra något!

Detta inlägg kommer att uppdateras löpande. Senast uppdaterad 7 april 2022.

Viktig information

* Lista från VeckoRevyn på hjälporganisationer
Lista på olika hjälporganisationer att swisha och stötta

* Shelter for Ukraine
För er som kan erbjuda boende till flyende från Ukraina

* Help Ukraine in Gothenburg
Facebook grupp med humanitär hjälp från Göteborg till Ukraina

* Embassy of Ukraine in Sweden
Vad ambassaden behöver hjälp med etc

* Ukrainian refugees in Sweden – Acommodation, Help & Shelter
Facebook grupp med hjälp, skydd och boende för ukrainare

* Refugees Welcome Stockholm
Anmäl dig som volontär

* Barnens hopp
Ideell förening vars syfte är att hjälpa utsatta barn och familjer i Ukraina

* Help to Ukrainian dog owners/breeders
Facebook grupp för att hjälpa ägare till husdjur i Ukraina

* Hur du kan hjälpa via Global Shapers Hub i Ukraina
Lista på hur du utanför Ukraina kan hjälpa i krisen

* Host a Sister
Privat Facebook grupp med hjälp av boende till andra medsystrar

* Nordic Ukraine Forum
Samlad info om hjälpinsatser, demonstrationer med mera
Facebook gruppen: Nordic Ukraine Forum

* Starthjälpen Hägersten
Privat Facebook grupp som organiserar hjälp

* Hjälporganisationen Filippus
Ideell organisation och stiftelse

* Bovärnet
Om du vill hyra ut boende

* Ukrainska flytkingar – Samordning i Skåne
Facebook grupp med samordning av hjälp i Skåne

* Transport a sister
Facebook grupp för hjälp med transport

* Airbnb – get involved
Hur du kan erbjuda husrum via Arbnb

* Svensk Insamlingskontroll
Information om hur du ger säkra gåvor

* Info om att föda barn utan barnmorska på ukrainska
Information på ukrainska om att föda barn, till någon som är gravid och inte har tillgång till barnmorska eller eftervård sammansatt av Asabea Britton.

* Sveriges Radio – inslag om organiserat hjälparbete
Inslag om hur hjälparbete behöver vara organiserat för att inte stjälpa, snarare än hjälpa.

* Hjälp till er som tar emot flyktingar
Facebook grupp för att hjälpa personer som gjort det fantastiska, att öppnat upp sina hem för flyktingfamiljer.

* ILT inläsningstjänst
Facebook grupp för gratis böcker på ukrainska.
Polyglutt förskola
Username: HelpUkraine
Password: Peacenow

Polylino skola
Username: HelpUkraineschool
Password: Peacenow

* Refugee Doula
Facebook grupp för stöd till gravida och nyblivna föräldrar som flytt kriget i Ukraina

* Ukraine – You are not alone
Facebook-grupp för att skicka hälsningar till folket i Ukraina


Insamlingar

* STOCKHOLM: Ukrainska ambassaden har tidigare haft insamling, titta på Facebook vad som är aktuellt och aktivt: Embassy of Ukraine in Sweden

* Act Svenska Kyrkan
Gåvor för humanitära insatser i Ukraina.

* Rädda Barnen
Gåvor till barnrättsorganisationen Rädda Barnen.

* Razom
Insamling och donationer på initativ av läkare från Stockholm.

* Humanitet.nu
Facebookgrupp för insamling via solidaritetsprojektet Humanitet.nu

* Airbnb
Airbnb har tagit bort den administrativa avgiften för bokningar i Ukraina, så vad man kan göra är att leta upp en privatperson som hyr ut en del av sitt eget hem och boka och betala för en vistelse och sedan meddela att man inte kommer utan bara vill hjälpa dem.

* Etsy
Ett sätt att stötta är att köpa digitala saker från Etsy av ukrainska skapare! Säkerställ att det är något digitalt man köper så personen slipper skicka! (Kan t ex vara bilder, tutorials eller virkningsmönster osv).

* Skicka hjälppaket med PostNord
PostNord erbjuder privatpersoner att skicka ner förnödenheter till Ukraina gratis via deras företagscenter. Upp till 20kg paketet. Det finns en lista i länken vad som skulle behövas och uppskattas.