Heja Livet x Tibber - Heja Livet

HEJA LIVET X Tibber

Heja Livet x Tibber

Heja Livet x Tibber

SYFTE
Tibber är ett techbolag inom elbranschen som önskar att bygga varumärke, rikta sig mer mot kvinnor och inspirera fler till att få bättre koll över hushållets elförbrukning, avtal och tjänster.

Tibber vill inspirera kvinnor till att ta en mer aktiv roll i valet av elavtal, förstå elräkningen och ta kontroll över förbrukningen. De vill sänka oron kring elräkningens påverkan på privatekonomin och uppmuntra till att ta fler hållbara val genom sitt elavtal.

SAMARBETSPARTNER
Tibber är ett techbolag inom elbranschen som hjälper dig att sänka din elförbrukning. Med Tibber-appen kan du som kund enkelt planera din förbrukning och göra hållbara val.

INSIKT FRÅN GRUPPEN

Privatekonomi, hållbarhet och jämställdhet är populära teman i gruppen, med frågor som: Hur ska man ens läsa av elen, vad är viktigt i mitt avtal, hur kan jag spara på budgeten? Varför ska bara min man ha koll på dessa typer av avtal?

VÅR LÖSNING
En rörlig serie i två delar. Där vi fick följa två kvinnor med olika bakgrunder som båda berättar om sin resa. Vi fick komma hem till Sara som fick lära sig allt själv och som läkte sig själv efter sin skilsmässa genom att renovera ett gammalt ruckel av ett hus. Och vidare Sandra som helt ärligt inte har brytt sig om elen, men med de ökade kostnaderna har fått sätta sig in i privatekonomin, på riktigt.

Heja Livet Production: Kreativ idé, medlemmar som ambassadörer, full produktion samt sponsrade inlägg

RESULTAT
Nedslaget har fått över 250,000 unika exponeringar och över 850 likes och kommentarer.