Heja Livet x Region Stockholm - Heja Livet

HEJA LIVET X REGION STOCKHOLM

Heja Livet x Region Stockholm

Heja Livet x Region Stockholm

NÄR: Nov 2020
VAD: Redaktionellt inlägg

SYFTE
Ingela är barnmorska och projektledare i Region Stockholm i ett projekt för att förbättra informationen om den första tiden efter att man fått barn. Bakgrunden till projektet är att sjukhusen i nuläget delar ut sin egen information till föräldrarna efter födseln. Syftet är att skapa en digital plattform där föräldrar på ett lättillgängligt sätt, oavsett var de har fött barn, kan ta del av uppdaterad och enhetlig information om kroppen efter förlossningen, barnet, amning/matning samt föräldraskap. De ville ha hjälp från Heja Livets medlemmar med synpunkter på projektet.

AVSÄNDARE
Region Stockholm står bakom projektet. 

VÅR LÖSNING
Ingela gör ett inlägg, om projektet och ber om svar på vissa frågor och om man är intresserad kan man anmäla sig till att bli intervjuad via Zoom.

RESULTAT
Inlägget fick över 320 likes och 248 kommentarer. 

Inläggets räckvidd: + 44 800

Förutom den stora responsen på inlägget fick Ingela minst 60 mail och har hittills haft intervjuer med fem kvinnor och har sju intervjuer till bokade. Region Stockholm har även skickat en pitch till 1177 om hur man ska öka kunskapen kring dessa ämnen, och vi väntar med spänning på svar.

Vi är supernöjda med responsen och kontakten med kvinnorna som fött barn, det har gett oss en tydligare riktning. Vilken vård skulle vi bedriva om vi inte lyssnade på vad familjerna vill ha? Stort tack till Heja Livet som lät oss använda er plattform för att nå ut till kvinnorna och att kunna förbättra eftervården efter graviditet och förlossning på det sätt som de önskar!

Ingela Ågren, barnmorska och projektledare, Region Stockholm