Heja Livet x Manifest Stockholm - Heja Livet

HEJA LIVET X MANIFEST STOCKHOLM

Heja Livet x Manifest Stockholm

Heja Livet x Manifest Stockholm

NÄR: April 2017 & April 2018
VAD: Rekryteringsinlägg

SYFTE
Manifest Stockholm, en av Sveriges ledande kreativa kommunikationsbyråer, söker personal till sin byrå och vill ansöka i Heja Livet med tanke på vår målgrupp.

SAMARBETSPARTNER
Manifest Stockholm.

VÅR LÖSNING
Manifest Stockholm gör inlägg vid olika tillfällen i Heja Livet där de söker personal.

RESULTAT
Tack vare inläggen som återkommit under åren har Manifest Stockholm anställt flera individer ur Heja Livet, som idag är anställda på byrån.