HEJA LIVET ❤ FRISK & FRI - Heja Livet

Heja Livet ❤ Frisk & Fri

29 JUNI 2021, STOCKHOLM

Nu kan vi äntligen berätta! Tack vare Heja Livets medlemmar och era nomineringar har vi beslutat oss för att stötta föreningen Frisk & Friunder hösten 2021. Vi kommer helt ideellt hjälpa Frisk & Fri att nå ut med sitt fantastiska arbete här i vårt nätverk, samt lyfta och ge dem rösten att berätta om det stora stöd de ger individer drabbade av ätstörningsproblematik.
Idag finns Frisk & Fri i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.

Deras syfte och verksamhet bygger framförallt på att sprida information och genomföra aktiviteter för att:
– Stödja personer med ätstörningar och deras närstående
– Arbeta förebyggande inom området
Påverka för bättre vård

De flesta som arbetar eller engagerar sig inom föreningen har själva haft eller känt någon med ätstörningar, föreningen har inget kommersiellt syfte, och vill enbart fylla det behov som de själva hade och som de i vissa fall saknade när dem behövde det som mest!
Följ med oss här på Heja Livet under hösten om du vill veta mer om hur man som drabbad eller närstående kan få hjälp i kampen mot ätstörningar. Tack Frisk & Fri för att vi får lov att lyfta ert otroligt viktiga arbete.
Emely Crona Stenberg & Caroline Levy