Hanne Lina Drott - Heja Livet

Hanne Lina Drott

FEMALE EMBODIMENT COACH

Hanne Lina är coach och Female Embodiment Teacher. Hon har en bakgrund som projektledare i New York men har genom livets mot- och medgångar utbildat sig i att guida kvinnor till läkning, utveckling, kärlek och tillfredställelse på alla plan för ett mer medvetet liv. Alla som vill guidas, och är redo att kavla upp ärmarna, till liv som är mer kärleksfulla och meningsfulla, kontakta Hanne Lina.

Hanne-Lina är passionerad över att aktivera människor in i ett kärleksfullt, vitalt och medvetet sätt att leva och leda. 

Hennes filosofi är att “leda från hjärtat” på en mikro-nivå såväl som i samhället i stort inte längre är ett “bra att ha” utan en nödvändighet för att vi ska kunna skapa en hållbar och blomstrande framtid.

Du kan kontakta Hanne Lina inom följande områden:

  • Mentorskap inom kärlek, utveckling och kreativitet
  • Coachning för ett mer medvetet liv, både privat och i yrkeslivet

”Mitt övergripande mål med att samarbeta med Heja Livet är att guida er som vill, och är redo att kavla upp ärmarna, till liv som är mer kärleksfulla och meningsfulla.”

Hanne-Lina är även Coach på vårt helt nya Heja Livet Självutvecklingsprogram FEMIX

Att leda sig själv och sitt liv ska vara härligt och njutningsfullt (största delen av tiden) och för att det ska möjliggöras arbetar Hanne-Lina med klienter på ett sätt som gör att de lär känna sig själv på allra djupaste nivå samt faciliterar för dem att kliva in radikalt självledarskap. 

Innan Hanne-Lina klev in i att arbeta som coach har hon 12 års erfarenhet som strateg och projektledare i reklam- och brandingvärlden. Hon älskar att ha en fot i business och ledarskap och den andra i en Tantrisk approach till självutveckling som är djupt rotad i kärlek och mjuka värden. 

Hanne-Lina är certifierad Feminine Embodiment Coach, Pyramid Breathwork Facilitator och har gått otaliga kurser inom Tantra, självledarskap och energiarbete. Hennes yrkesliv kickade igång efter studier på Handelshögskolan. Idag leder Hanne-Lina 1:1 arbete, retreats, immersions, digitala kurser och årslånga program för kvinnor och män som längtar efter mer vitalitet, närvaro och ledarskap i sina liv.  

Läs mer om Hanne-Lina här och häng med på hennes instagram här @hellohannelina