Anna Ekvall - Heja Livet

Anna Ekvall

ADVOKAT

Anna Ekvall andas, sover och äter barnens rätt. Hon blev ”Barnadvokaten” med hela svenska folket när hon 2018 röstades fram till Folkets val i Expressens och Swedavias omröstning och porträtterad i ”Welcome to my hometown” på Arlanda flygplats.

Anna startade den egna advokatbyrån Advokat Ekvall AB år 2017 och är specialiserad på att företräda såväl barn som vuxna brottsoffer som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn (SF).

Du kan kontakta Anna inom följande områden:

  • Frågor som rör brottmål, LVU och samtliga uppehållstillstånd
  • Verkställighetshinder och medborgarskap