Aim for the Horizon Workshop nr 7 - Känslor och interaktion

Som avslutning vill vi dela med oss av Elinor Samuelssons workshop. I denna interaktionsdesignerns ögon är vi alla en del av något större, och hennes nyfikenhet är smittsam. Hon lät våra energier mötas i olika meditations- och yogaövningar som slutade i ett spontanbesök hos en Grekisk familj.

Elinors workshop handlade om känslor och interaktion. Hon pratade om den kreativa processen som interaktions-designer som inkluderar user experience (UX) och user interface (UI). Inom UX design kikar hon på användarens beteendemönster och mentala modeller kring hur deras verklighet ser ut för att sedan identifiera behov. Inom UI design förmedlar hon fördefinierade känslor som uttrycks i färg, form, ljud, vibrationer, material, temperatur, doft, typsnitt, textur, hastighet, m.m. UI designen är det som sinnena förstår medans UX är processerna som skapar nya beteende mönster.

Elinor talade även om sitt designarbete inom mental hälsa och hur vi kan designa produkter, tjänster och miljöer som hjälper oss att stärka vårt sinne. Hon gav exempel på design av specifika brain states för fysiska miljöer som påverkar våra hjärnor till att bli mer kreativa, fokuserade, snälla och avslappnande. Hon berättade även om deras arbete med hennes företag The Kokon där de byggt en kontors-hängstol för att bryta cykeln av kronisk stress på 7 minuter och ta hjärnan till ett meditativt tillstånd. Elinor pratade också om hur olika slags stress och mentala tillstånd som rädsla, ledsamhet, och ilska kan leda till allvarliga fysiska sjukdomar som fobier, depression, viljan att ta livet av sig, cancer och hjärt attack. Elinor berättade också om hur man designar för de 4 olika positiva känslostadier som leder till långvarigt välbefinnande. Dessa inkluderar 1) glädje som kommer från lek, 2) Nyfikenhet för att lära sig nya saker, 3) Reflektion och avslappning, 4) Kärlek.

Vi fick även ta del av två aktiviteter som skapar mer samhörighet och sårbarhet:
1) EYE GAZING - Den första aktiviteten var en Eye Gazing övning för att skapa en djupare kontakt med sig själv och andra. Här bads deltagarna att sitta mitt emot varandra i par och att hålla i varandras händer. Vi kollade in i varandras ögon i cirka 1-2 minuter genom 4 övningar. I den första ombads vi att kika in i varandras ögon, i den andra skulle vi tänka på någon de älskade och kika in i den andras ögon med samma kärlek, i den tredje bads vi att tänka på sig själv som 5 åring och de drömmar vi hade, och slutgiltigen i den 4e fick vi tänka på någon som inte längre fanns i vårt liv och som vi saknade. 
2) LAUGHTER YOGA - Den andra aktiviteten var Laughter Yoga för att frigöra ännu mera glada hjärnsubstanser som oxytocin, öka vibrationerna i kroppen och komma varandra ännu närmare. Här bads deltagarna om att lägga sig ner på en filt på marken i huller om buller på varandra. Ett huvud på en mage, någons ben runt någons annans, ett par armar på någons axlar. Gärna så mycket kroppskontakt som möjligt. Gruppen ombads sedan om att göra ett par djupa vibrational breaths tillsammans medans de samtidigt lyssnade på andras andetag. Sedan fick de göra ett antal skratt övningar som HAHAHA, HOHOHO, HIHIHI, HEHHEE.

Det spreds en otrolig energi av dessa övningar och efter att ha legat och skrattat högt på olika sätt i en hög utomhus i en grekisk gränd öppnade en kvinna dörren till sitt hem och frågade nyfiket vad vi gjorde. Det slutade med att hon bjöd in oss, vi fick träffa hela familjen och det bjöd oss på hemmagjord sprit som vi skålade för livet med! Jag tror inte detta var en tillfällighet att detta hände efter Elinors workshop och övningar...

Fråga till Heja Livet medlemmarna: 
Har du något exempel på produkter, tjänster eller miljöer som påverkar din hälsa? Negativt eller positivt? 
Om det är exempel som ger dig energi - använd dig mer av det, och om det är exempel som dränererar dig - fundera på hur du kan skala bort detta från ditt liv.

Foto: Agnes Maltesdotter

Agnesmaltesdotter-0367.jpg