AIM FOR THE HORIZON WORKSHOP 5: JOURNALISTIK OCH POESI

Idag presenterar vi multitalangen Mikaela, som i hennes workshop blandades hennes passioner vetenskap och media med poesi.

Vi inledde workshopen med att fundera över våra egna medievanor; hur ser en vanlig dagskonsumtion av nyheter ut? Vilka kanaler och källor använder vi? Vilka medier litar vi på och gör det något om man inte orkar eller hinner hänga med i vad som händer jämt?

Syftet med journalistik är att granska makten och vara en röst åt folket. Det är därför medierna brukar kallas för den tredje statsmakten. Under workshopen ägnade vi en stund åt att prata om visselblåsning, som är ett ämne som Mikaela brinner för. För ett par år sedan fick hon ett Google-stipendium för sin idé om en visselblåsar-app som människor kunde använda för att slå larm om missförhållanden. En uppmaning hon vill ge till alla är att fundera över om det är något just du går omkring och bär på som samhället hade kunnat gynnas av att veta? Glöm inte att du alltid kan vara anonym när du kontaktar medier med information (det kallas meddelarskydd!).

Mikaela berättade också om sin resa till att bli journalist, som inleddes med att hon började skriva insändare till tidningen i gymnasiet. Efter att ha pluggat journalistik både i Sverige och USA började hon som praktikant på Svenska Dagbladet (tips: ring upp en person du ser upp till och fråga om du får komma på studiebesök, det kan bli en värdefull kontakt i framtiden när du ska söka jobb!). Hon blev sedan kvar på SvD i flera år innan hon sa upp sig för att frilansa utomlands. Idag jobbar hon som redaktör och produktutvecklare på Schibsted, som äger bolag som Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Omni och Blocket.

Efter att ha pratat nyheter och journalistik växlade vi över till något helt annat: poesi. Dikt och kreativt skrivande är ett annat av Mikaelas stora intressen, och hon har så länge hon kan minnas delat med sig av tankar och känslor i skrift. Hon gav alla i uppgift att skriva varsin dikt, eller text, till någon i sitt liv och utgå från en känsla; sorg, lycka, kärlek, längtan, saknad, ilska… Hon avslutade med att dela med sig av en dikt som hon skrivit till alla tjejer som var med på resan.

Fråga till Heja Livets medlemmar: Hur får du uttryck för dina innersta tankar och känslor?

Foto: Agnes Maltesdotter

mikaela.png