Aim for the Horizon Workshop 2 - Vad är digital balans för er?

Våra förebilder i Grekland höll varsin workshop under veckan med sin hjärtefråga som tema. På tur är Katarina Gospic!

Vår hjärnforskare och författare Katarina fick oss att tänka efter kring digital balans. Vi fick reflektera över den digitala utvecklingen, hur vi ser på förebilder och användandet av sociala medier och vad det gör med vårt välmående.

Det Katarina vill lyfta är att vi ska använda teknik med intention och börja reflektera över hur mycket tid vi lägger på mobilen och i synnerhet på sociala medier. Att sunt förnuft inte räcker och att det inte är en hållbar strategi att konsumera tomma surfkalorier. Fråga dig själv; tar skärmen tid från andra viktiga saker i livet? Fundera över vad som gör en stressad/obalanserad och hur man kan komma till rätta med det. Hur beter vi oss på ett proaktivt sätt för att främja hjärnbalans och hälsa?

Fråga till er i Heja Livet:

-Hur tror du att du påverkas av sociala medier? Har du reflekterat över om du använder det för mycket? 
Dela gärna om ni har tips på hur ni är mer här och nu och hur ni hittar balans i tillvaron!

Foto: Agnes Maltesdotter

Agnesmaltesdotter-2-25.jpg