Om Heja Livet Womanhood

womanhood.002.jpeg
 
 

HEJA LIVET WOMANHOOD

Heja Livet Womanhood föddes ur den uråldriga men enkla devisen om att hjälpa till där det behövs, och dela med sig av tjänster till andra som inte har råd eller möjlighet att anlita någon på egen bekostnad. Frivilliga har anmält sitt intresse självmant till oss på Heja Livet. De har fått en intuition att vilja ge tillbaka till omvärlden i form av kostnadsfri hjälp och rådgivning utifrån de kompetenser som de besitter. 

Heja Livet Womanhood berör områden vi anser är väldigt viktiga att få professionell hjälp inom. Därför är de kvinnor, som ideellt valt att dela med sig av sin kunskap och energi med Heja Livet, utbildade och verksamma inom respektive ämne de verkar inom.