HEJA LIVET

svartvitt.jpg
 

Heja Livet är ett socialt forum för kvinnor och icke-binära,  för alla samhällsfrågor, präglad av systerskap, med kraft  att förändra ett ojämställt samhälle.

Vi är ett kommunikationsverktyg med snart 88 000 medlemmar som ständigt växer organiskt. Heja Livet  fungerar som en sökmotor samt råd och hjälpverktyg. Vi hjälper till att förmedla inom kategorier som hälsa, karriär, personlig utveckling och sociala värderingar samt jobbar aktivt  med att lyfta fram kvinnor i olika delar och yrkesroller i samhället, att lyfta tabun och tillsammans skapa ett sunt klimat kvinnor emellan. 

Heja Livet har blivit en katalysator för kvinnligt entreprenörskap och en kraft som skapar samhällsförändring.

Om Emely och Carro

Heja Livet drivs av Emely Crona Stenberg och Carro Levy. Båda har en bakgrund inom PR/Marknadsföring. Två olika personligheter med en gemensam strävan och vilja att fortsätta främja kvinnor och ickebinära i samhället.