HEJA LIVET

22522486_10155929508743010_2097283195_o.jpg
 

Heja Livet är ett socialt forum för kvinnor och icke-binära,  för alla samhällsfrågor, präglad av systerskap, med kraft  att förändra ett ojämställt samhälle.

Ett forum där vi är med varandra, inte emot varandra.

Vi är ett kommunikationsverktyg med över 81000 medlemmar som ständigt växer organiskt. Heja Livet  fungerar som en sökmotor samt råd och hjälpverktyg. Vi hjälper till att förmedla inom kategorier som hälsa, karriär, personlig utveckling och sociala värderingar samt jobbar aktivt  med att lyfta fram kvinnor i olika delar och yrkesroller i samhället, att lyfta tabun och tillsammans skapa ett sunt klimat kvinnor emellan. 

Heja Livet har blivit en katalysator för kvinnligt entreprenörskap och en kraft som skapar samhällsförändring.

Om Emely och Carro

Heja Livet drivs av Emely Crona Stenberg (grundare & partner) och Carro Levy (partner). Båda har en bakgrund som PR-konsulter och är entreprenörer med egna projekt vid sidan om. Två lika men ändå helt olika personligheter med en gemensam strävan och vilja att fortsätta främja kvinnors relationer och jobba för att istället för att tävla mot varandra, hjälpa varandra.