HEJA LIVET

svartvitt.jpg
 

Heja Livet är ett socialt forum för alla som identifierar sig som kvinna, präglat av systerskap, med kraft att förändra.

Vi förmedlar inom kategorier som hälsa, karriär, personlig utveckling och sociala värderingar samt lyfter aktivt fram kvinnor i olika delar och yrkesroller i samhället. Vi lyfter tabun och skapar tillsammans ett sunt klimat kvinnor emellan.

Heja Livet är en katalysator för kvinnligt entreprenörskap, en kraft som skapar samhällsförändring.

Ni hittar oss på Facebook Heja Livet och Instagram @hejalivet!