"För oss med huvudet högt och blicken framåt.

För drömmare, realister och optimister.

För oss som tror på att det finns fler vägar att gå än de med deadlines och kniven mot strupen. För en plats utan pekpinnar, trender eller strikta regler. En plats för tid och drömmar, reflektioner och fria tankar. 

Något för oss kvinnor, där vi är med varandra, inte mot varandra."

*

Heja Livet är ett nätverk för kvinnor där vi är med varandra, inte emot varandra. 

Ett forum för att dela med sig av livsöden, svårigheter och möjligheter i en strid ström. Heja Livet engagerar och inspirerar kvinnor att mötas och dela med sig digitalt via Facebook-gruppen "Heja Livet" som enbart är för tjejer och fysiskt vid anordnade event.

Fokus ligger på att peppa och lyfta fram kvinnor i olika delar och yrkesroller i samhället, att lyfta tabun och att tillsammans skapa ett sunt klimat kvinnor emellan.